Thiết kế và thi công nội thất nhà chú Nguyễn Hồng Sơn – Tp. Quảng Ngãi

Công trình: Thiết kế và thi công nội thất trọn gói
Chủ đầu tư: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi