Thiết kế nội thất – Khu biệt thư Đa Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Đặng Văn Nhật
Địa chỉ: Khu biệt thư Đa Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
Hạng mục:Thiết kế nội thất
Diện tích: 510m2