Thiết kế kiến trúc và nội thất – Vila Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ms. Thảo
Địa chỉ: Đà Nẵng
Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và nội thất